Why?

 
We value and appreciate the environment around us. We would like our grandchildren to be able to enjoy it as we did in our childhood and maybe even more.
One of our ways to do that is to reduce non practical usage of plastic waste. We are offering petrol stations an innovative solution for windshield liquid distribution.
Together we can make a difference, one unproduced plastic canister at a time. 
And most importantly end-customers are loving to use it. 
Rethinking the way we refill!

Miks?

 
Me hindame ja väärtustame enda ümbritsevat keskkonda. Soovime, et meie lapselapsed saaksid seda nautida nii nagu meie enda lapsepõlves seda tegime ja võib-olla veelgi enam.
Üks meie viisidest selleks on vähendada plastijäätmete ebasihipärast kasutamist. Drannel pakub tanklatele innovaatilist lahendust klaasipesuvedeliku levitamiseks.
Üheskoos saame seda muuta -  üks plastkanister korraga.
Ja mis kõige tähtsam, lõpptarbijad armastavad seda kasutada.
Ümbermõtestades, kuidas me täidame klaasipesuvedeliku paake!
 

Imagine how it looks like...

 • No large quantities of windshield liquid canisters taking up valuable space in petrol stations
 • Comfortable for customers  being as easy as refilling a fuel tank
 • Communicates to almost every common payment solution
 • No excess plastic waste

Kujutle kuidas see toimib...

 • Enam ei vaja Te suurt pinda klaasipesuvedeliku kanistrite hoiustamiseks, mis hõivavad väärtulikku müügipinna kütuse tankla kaupluses
 • Sama lihtne kasutada nagu kütuse paagi täitmine
 • Ühilduv kõigi enamlevinud maksesüsteemidega
 • Kõrvaldab plastikjäätmete tekke

We are full-service company / Oleme täisteenus ettevõte

Quality windshield liquid / Kvaliteetne klaasipesuvedelik

Liquid distribution / Vedeliku laialivedu

Outstanding technical solution / Silmapaistev tehnoloogiline lahendus

Drannel is proud to be an authorized partner of EcoTank

Drannel on uhkusega EcoTank ametlik partner

EcoTank dispenser / EcoTank tankur

Slovak origin EcoTank

3in1 technical solution: tank for liquid, dispensing unit and integration with payment systems
 • patented innovative solution
 • environmental friendly
 • user-friendly
 • modern design
 • suitable for all petrol stations
 • easy installation without any construction work

Slovakkia päritolu EcoTank

3in1 tehniline lahendus: mahuti vedeliku hoiustamiseks, tankimislahendus ja integreeritud maksesüsteem
 • patendeeritud innovaatiline lahendus
 • keskkonnasõbralik 
 • kasutajasõbralik
 • moderne disain
 • sobilik kõikidesse tanklatesse
 • lihtne paigaldada olemasolevasse tanklasse - ei vaja üldehitustöid 

Contact / Kontakt

Drannel OÜ
+372 50 80 118 (Lennard Tuulmets)